OHANA INFANTIL

L'AVENÇ TECNOLÒGIC A LES AULES

"Els avenços tecnològics i el desenvolupament de la comunicació global han introduït nous gèneres, formes i mitjans de comunicació."

Si fiquem la vista 30 anys enrere veurem com era impensable que les escoles disposessin mínimament d'un aula d'informàtica, en canvi ara, és a l' inversa, no hi ha un alumne que no disposi d'una eina tecnològica per treballar tant a casa com a l'aula.
Amb tots els avenços tecnològics que hem anat vivint en els darrers anys, hem vist com canviava tot al nostre voltant tant en la vida quotidiana com en aquest cas, en el món de l'educació.

Aquests avenços han convertit l'ensenyament en una cosa molt més dinàmica i còmoda tant pels alumnes com per als educadors. 
Les noves eines permeten un fàcil accès al coneixement i una agilització en l'aprenentatge. Algunes d'aquestes eines emprades en aules solen ser les pissarres digitals, tauletes, projectors, apps, etc.
Consegüentment, podem dir que vivim en un món en el qual la tecnologia ens va invaïnt progressivament i nosaltres en fem un bon profit per tal de satisfer les nostres necessitats, en aquest cas, educatives.                                               Nens tauletaComentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: